06-10-2009 - Noordelijke Gemeente kiest voor Fasept
Minimaliseren

Een grote Noordelijke Gemeente staat aan de vooravond haar Organisatie- en Informatiefunctie drastisch te wijzigen. Ze hebben ons gevraagd hen hierbij te ondersteunen.

Vroege communicatie
De veranderplannen liggen klaar. Aan Fasept de taak om de laatste puntjes op de i te zetten alvorens de verandering daadwerkelijk gestart wordt. Dit doet Fasept door de gemeente te ondersteunen in de ´vroege communicatie´ naar de medewerkers die de verandering zullen ondergaan. De consultants van Fasept vertellen in sessies met de medewerkers over hun ervaringen in vergelijkbare verandertrajecten, over de consequenties voor de organisatie en de betekenis hiervan voor de medewerkers. Op deze wijze ontstaat een breed draagvlak voor de organisatieverandering en wordt de weerstand tot een minimum beperkt.

Veranderagenda voor drie jaar
Ook begeleiden we de gemeente om een ‘veranderagenda’ te maken. Hierin staan de organisatie-ontwikkelactiviteiten van de vraag en aanbodorganisatie beschreven voor de komende drie jaar. Door te werken met zo´n veranderagenda worden de inrichtings- en ontwikkelactiviteiten in enerzijds de vraag- en anderzijds de aanbodorganisatie op elkaar afgestemd. Deze aanpak voorkomt dat de organisatieonderdelen uit de pas gaan lopen, en het werken in ketenverband stokt.

Overheidskennis
Belangrijke reden voor de gemeente om voor ons te kiezen was de aantoonbare, sterk aanwezige (lokale) overheidskennis. Bovendien hebben we eerder soortgelijke opdrachten uitgevoerd, wat de gemeente het vertrouwen gaf dat zij met ons een goede en ervaren partij in huis halen.

  Afdrukken