meer lezen over
Minimaliseren
  • Onderzoeksaanpak
     
Onderzoeksaanpak
Minimaliseren

Hoe werken wij?
Verbetering start met een goede voorbereiding. Daarom bespreken we eerst wat u precies wilt. Aan de hand hiervan bepalen we de omvang van het onderzoek en bepalen we ook de prijs. Onze werkwijze is transparant en gestructureerd.

Tijdens de scan focust Fasept op mensen, processen en systemen. Want alleen zo kunnen we beoordelen hoe goed het gaat en waar uw verbeterkansen liggen. We stellen de volgende vragen:

  • Mensen: zijn uw mensen competent genoeg? Beschikken ze over de juiste kennis, houding en gedrag?
  • Processen: zijn de processen zodanig ingericht dat ze minimaal herhaald worden uitgevoerd? Of, nog beter, zijn ze beschreven en gemanaged? Of zijn ze optimaliserend of zelfs ultimo ketenoverstijgend?
  • Systemen: zijn de ondersteunende systemen en hulpmiddelen toereikend om tot een goed Functioneel Beheer te komen?

Wie zetten wij in?
Onze meest ervaren professionals voeren het onderzoek uit. Ze zijn door de wol geverfd want zij zijn vaker betrokken geweest bij de implementatie van grotere vraagstukken op het gebied van Informatiemanagement & Functioneel Beheer. Zij kennen de merites van het vak. Zij kennen de spanningen tussen vraag en aanbod. Bovendien zijn ze communicatief vaardig, kunnen ze werken vanuit een denk- of toetsingskader en beheersen ze diverse volwassenheidsmodellen zoals INK en CMM.

Stap voor stap
Wilt u dat wij een Functioneel Beheer Scan voor u uitvoeren? Dan gaan wij stapsgewijs aan de slag. Hieronder leest u welke stappen wij doorlopen.

  • We doen een gedegen intake. Deze geeft ons goed inzicht in uw situatie en in de omvang van de opdracht. Op basis daarvan maken we een voorstel waarin we exact uitleggen wat we voor u gaan doen.
  • We interviewen enkele medewerkers. Aan de hand van het intakegesprek bepalen we wie dat zijn. En uit welke discipline zij komen: de gebruikersorganisatie, Functioneel Beheer & Informatiemanagement of ICT? Ook bepalen we of de focus ligt op strategisch, tactisch of operationeel niveau. In de interviews krijgen betrokkenen de kans hun visie te geven op de situatie. Dit zorgt voor betrokkenheid en draagvlak.
  • Afhankelijk van de exacte vraag, volgt een analyse van de processen. Als dat nodig is beoordelen we bovendien de ondersteunende systemen en hulpmiddelen.
  • De resultaten bespreken we in een workshop. Zo kunnen alle betrokkenen punten toevoegen of wijzigen. Ook dit zorgt voor optimale betrokkenheid en dus draagvlak.
  • De uitkomsten van de workshop verwerken we. U ontvangt een korte en bondige rapportage van de conclusies en aanbevelingen. Helder en toegespitst op uw situatie zodat u meteen aan de slag kunt.
  Afdrukken